Park kohfai oiyy car eh gai cycle eh jehi accident eh
image
ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް
0 ކޮމެންޓް
 

ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ބޭނުން ނުކުރާ ޓެކްސީއެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.
މިއަދު ހަވީރު މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ޒުވާނަކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންނެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން ޒުވާނާއަށް އަނިޔާވެ މިހާރު ގެންދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލަތެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.
ހިޔާލު