Raees Parley veriyaa aa bahdhalu kurahvaifi
image
ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ޕާލޭގެ ވެރިޔާ ސައިރިލް ގަޓްޗް އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
0 ކޮމެންޓް
 

ރައީސް ޕާލޭގެ ވެރިޔާ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ޕާލޭ ފޯ ދަ އޯޝަންގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި އެކުންފުނީގެ ބާނީ ސައިރިލް ގަޓްޗް އާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ޕާލޭގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްނަންގަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ސޯލިހު ދެއްވި އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަޓްޗް ވަނީ ޕާލޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ނުރައްކާތައް އެ ކުންފުނިން ބަލަމުން އަންނަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ރައީސް އަށް ހިއްސާ ކުރެއްވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާ މެދު ޕާލޭން ވަރަށް ބޮޑެތި އުންމީދުތައް ކުރާ ކަމަށް ގަޓްޗް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރަހުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައްފަދަ ކަންކަމުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުދި ގައުމުތައް ކުރިއެރުވުމަށް، ބޮޑު ބާރަކަށް ވެވިދާނެފަދަ ގާބިލުކަންހުރި ގައުމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕާލޭގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުކަމުގައިވާ ޕްލާސްޓިކުން ކަނޑުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަމުގައިވާ 'އެއާ ސްޓްރެޓަޖީ' އާ ބެހޭ ތަފްސީލުތައް ވެސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަޓްޗް ވަނީ ރައީސް އާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.
ހިޔާލު