Dhuniyegai hedhunu enme dhigu Cup-cake Tower
image
ދުނިޔޭގައި ހުރިި އެންމެ ދިގު ކަޕްކޭކް ޓަވާ---
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ދުނިޔޭގައި ހެދި އެންމެ ދިގު ކަޕްކޭކް ޓަވަރު

ކަޕްކޭކް ޓަވަރެއް ހަދައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ކަޕްކޭކް ޓަވަރުގެ ރިކޯޑެއް ހޯދައިފިއެވެ.
ގިނީސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުން ބުނާގޮތުގައި އެރެކޯޑު ހަދާފައިވަނީ ޗެންނައީ، އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ 'ޕްރީތީ ކިޗެން އެޕްލަޔަންސް' އަދި 'ފޫޑް ކޮންސުލޭޓް' އާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 18818 (އަށާރަ ހާސް އަށްސަތޭކަ އަށާރަ) ކަޕްކޭކު އެޓަވަރު ހަދަން ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެކަޕްކޭކު ޓަވަރުގެ ދިގުމިނަކީ 41 ފޫޓް އަދި އަށް އިންޗިއެވެ. ޕިރަމިޑެއް ގޮތައް ހަދާފައިވާ އެޓަވަރު އެކޮށް ހަދަން 30 ގަޑިއިރު ނެގިއިރު ކޮންމެ ކަޕްކޭކެއްގެ ބަރުދަނުގައި 70 ގުރާމު ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މުޅިއެކު 1.3 ޓަނުގެ ބަރުދަން އެޓަވަރުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.


ޗެންނައިގެ ވިޖަޔާ މޯލް ގައި އެ ކަޕްކޭކް ޓަވަރު ދައްކާލާފައިވާއިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ އެޓަވަރު ކަމުގޮސްފައެވެ. ގިނީސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުންގެ ފަނޑިޔާރުން އެ ކަޕްކޭކު ޓަވަރުގެ މިން ނެގުމަށްފަހު ވަނީ ޗެންނައީގެ އެންޖީއޯ ތަކަށް އެކޭކުތައް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.
ރެކޯޑް ފޭޑި
ހިޔާލު