Bidheyseen ethere kurumuge masaikaiy economic ah
image
ބިދޭސީންތަކެއް--ފޮޓޯ: ސަން
3 ކޮމެންޓް
 

ބިދޭސީންގެ އެތެރެކުރުމާއި ކޯޓާ މަސައްކަތްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެކުރުމާއި އެ މީހުންގެ ކޯޓާ ހަމަޖެއްސުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާ، އެކަން މިއަދު އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެބަދަލަކީ ލޭބާ އެންޑް އެންޕްލޯއިމެންޓް މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ.

އަންނަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން ބިދޭސީންނާއި ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވާ ހިދުމަތްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމްގައި ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ މަސައްކަތްތާއި ކޯޓާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ވިސާ ޑިޕޮސިޓް ފީ ބަލައިގަތުން އަދި ރީފަންޑްކުރުން ހިމެނެއެވެ އެގޮތުން އެބަދަލާއެކު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެެއްްވެސް ދައްޗެއް ނެތި އެހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހިޔާލު

ޜައްޔިތު މީހާ

މުޙައްމަދު ތީ ވަރައް ރަގަޅު ވާހަކައެއް...ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވިގެން މިއޮތީ އިހުމާލުވެފަ!

ފުއާދު

ރަގަޅު. ވަރަށް ރަގަޅު، ބަޔަކު މީހުން މިހާރު ރޯނެ، އިމިގިރޭސަންގަ ތިބި މީހުން މިހާރު ހުންނާނެ ރާކަނި މަސް ކެވިފަ..

މުހައްމަދު އަމީން

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން އެމީހުން ކަނޑު ދަތުރު ކުރާއިރު ވޯކްވިސާ ރަގަޅުތޯ ބަލައި އަދި ރަގަޅު ނޫންނަމަ ދަތުރު ފަތުރު ނުކުރެވޭނެގޮތް ހަދާބަލަ، އޭތުން އެމީހުން ރަށު ބަންދައް ދާނެ، ނަތީއްޖާއަކީ އެމީހުނަން އެކަމަކީ ބޮޑު މުސީބާތަކަށްވެ ރަޢްރަށުގައި ބަންދުވާނެ، އޮޑިއަަށް އަރުވައިފިނަމަ ކައްޕި ޖޫރިމަނާކުރާނި، ސިގިރޭޓް މަނާ ޕޯސްޓަރާ އެއްގޮތަށް ޕޯސްޓަރެއްހަދައި ދޯނި ފަހަރުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު ބިދޭސީން އެރުން މަނާ ޖަހާބަލަ، މީ ވަރަށް ވާހަކަ،