Carane ehge Machah Container eh Vetti Nurahkaatheri Accident eh Hingaifi
image
1 ކޮމެންޓް
 

ކެރޭނެެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓެއިނަރެއް ވެއްޓި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކެރޭނެެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓެއިނަރެއް ވެއްޓި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.
މިހާދިސާގައި ކެރޭނުގައި އިން އޮޕަރޭޓަރަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފައެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.


ހިޔާލު

ބިޗޫ ބައި

ތީ ކުރޭނެއް ނޫން ދޮންކަލޯ