Miskithakah Dhin Hamalaagai Ehves Dhivehsakah Gehlumeh Nuvey
image
0 ކޮމެންޓް
 

މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއްނުވޭ

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ކްރައިސްޓުޗާޗު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުން ނުވާކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނިއުޒިލޭންޑުގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު މަރުވެފައިވެސް އަދި އަނިޔާއެއްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.
ނިއުޒިލޭންޑުގެ ކްރައިސްޓު ޗާޗުގައި ހުންނަ ދެ މިސްކިތަކަށް ހުކުރުވަގުތު ބަޑިން ހަމަލާދީ 49 މީހުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އަދި އެތައް ބަޔަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.
ހިޔާލު