Bidheysee ehge maruge thahugeegu fashaifi
image
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް--
0 ކޮމެންޓް
 

ބިދޭސީއެއްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީއެއްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފުލުހުންފަށައިފިއެވެ.
ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އެމީހާ މަރުވީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މެއަށް ތައްދެއް އަރައިގެންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި އޭނާ ދެވަނަ ފަހަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

މަރު ފުލުހުން
ހިޔާލު