Dhiraagun Mihaaru beynun varakah viber sticker ganeveyne
image
ދިރާގުން ހަދިޔާއެއް: މިހާރު ބޭނުން ވަރަކަށް ވައިބަރ ސްޓިކާ ގަނެވޭނެ
ސީއެންއެމް
1 ކޮމެންޓް
 

ދިރާގުން މިހާރު ބޭނުން ވަރަކަށް ވައިބަރ ސްޓިކާ ގަނެވޭނެ

ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ބޭނުން ވަރަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.
ދިރާގުން ބުނީ މަހަކު 19 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖެއް ނެގުމުން ވައިބާ ސްޓިކާ ޕެކްތައް ބޭނުން އަދަދަކަށް މިހާރު ގަނެވޭނެ ކަމުގައެވެ.


ދިރާގުން ބުނީ މި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް މި ޕެކޭޖް ސަބްސްކްރައިބް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ވައިބަރ އަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.
ދިރާގު
ހިޔާލު

ފިނިފެންމާ

ސްޓިކަރ ނުލިބިގެންތަ މިއުޅެނީ.ފޯނުވެސް ދެނީ ފޭސްބުކް ޓްވިޓަރ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް.ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމެއް ނެތް.ދިރާގުން ވިސްނަން ޖެހޭނެ.