3 atholhakah Yellow alert nerefi
image
ފ އަތޮޅުން ތ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
އަހުމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ތިން އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.
މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެތެފައިވަނީ ފ އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ އަތޮޅަށެވެ.
އެލާޓް ނެރެފައިވަނި މިރޭ 22:30 އިން ފެށިގެން 1:30 އަށެވެ.
މޫސުން
ހިޔާލު