Dhaulathuge belumuge dhashugai huri meehaku maruvehje
image
ގުރައިދޫ މަރުކަޒު -- ފޮޓޯ: އަވަސް
0 ކޮމެންޓް
 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ މަރުވީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަމަށް ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.


ގުރައިދޫ މަރުކަޒަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދައުލަތުގެ މަރުކަޒެކެވެ.

ހިޔާލު