Male gai Badminton kulhey sarahahdhugai Madhiri ginave fog kohfi
image
ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ބެޑްމެންޓަން ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި މަދިރި ގިނަވެ ފޮގް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް
0 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގައި ބެޑްމެންޓަން ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި މަދިރި ގިނަވެ ފޮގްކޮށްފި

މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ބެޑްމެންޓަން ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި މަދިރި ގިނަވެ ފޮގްކޮށްފި އެވެ.
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު، އަހުމަދު މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ، އެ ސަރަހައްދުގައި މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން މަދިރި ނައްތާލުމަށް މިއަދު ފޮގް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.


މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި އިތުރެވެ. އެހެންވެ މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވެސް އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ.
ހިޔާލު