Leena ge ticket miadhun feshigen ganeveyne
image
ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޕޯސްޓަރު--
0 ކޮމެންޓް
 

"ލީނާ" ގެ ޓިކެޓު މިއަދުން ފެށިގެން ގަނެވޭނެ، އަގަކީ 100 ރުފިޔާ

މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން މިއަދު ފަށާނެ އެވެ.
އެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓުގެ އަގަކީ 100 ރުފިޔާ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާ ރޭގެ ޓިކެޓެއް ލިބޭނީ 200 ރުފިޔާ އަށެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ޓިކެޓު ގަންނަން ލިބޭނެ އެވެ.

ފިލްމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުން ނަމަ 7234443 އިން އެކަން ފަހިވެގެން ދާނެ އެވެ. "ލީނާ" އަކީ ރާއްޖޭގައި ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ މަރިޔަމް އައްޒައެވެ. އައްޒަ ފެންނާނީ ލީނާގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ލީނާގެ ގާތިލް ޒުހޫރުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ މުއާ އެވެ.

ދެން އެ ފިލްމުގައި އުޅެނީ އަލީ އާޒިމް (ދޮން އައްޔަ)، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު (ނުޒޫ)، މަރިޔަމް ހަލީލް، އަހުމަދު ނިމާލު، އަހުމަދު ސައީދު އަދި ޒީނަތު އައްބާސް އެވެ.
ހިޔާލު