Jalun fili gaidheeaku kandumathin athulaigenfi
image
ޖަލުން ފިލި ގައިދީއަކު ކަނޑުމަތިން އަތުލައިގެންފި
ސީއެންއެމް
0 ކޮމެންޓް
 

ޖަލުން ފިލި ގައިދީއަކު ކަނޑުމަތިން އަތުލައިގެންފި

މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލްސެންޓަރަށް ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ް ރޭ ފިލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ކަނޑުމަތިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.
ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއިން ބުނީ ފިލި ގައިދީ އަތުލައި ގަނެވިފައިވަނީ ކެނޯއެއްގައި ކަނޑުމަތީ އުޅެނިކޮށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމުގައެވެ. އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިޔައީ މިއަދު ހެނދުނު 6:55 ހާ އިރުއެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރުން މި ފަހަކަށް އައިސްވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ.
ހިޔާލު