Jabir aai ithuru 2 MP aku DRP ah soikurahvanee
image
ޖާބިރު މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއްގައި
ސީއެންއެމް
2 ކޮމެންޓް
 

ޖާބިރާ އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު ޑީއާރުޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަނީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު ޑީއާރުޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.
ޑީއާރުޕީން މިއަދު ކުރި ޓްވިޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖާބިރާއި އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު އެޕާޓީގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް އެޕާޓީއާއި ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައެވެ.
ނަމަވެސް މިކަމާއިގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ޑީއާރުޕީން ނުދެއެވެ.

ޑީއާރުޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމަށް ޖާބިރު ނިންމެވިއިރު ޖާބިރަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެކެވެ.

ނަމަވެސް ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވުމުން ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ. ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ޖާގައެއް ނުދެއެވެ.
ޑީއާރުޕީ
ހިޔާލު

ޢާދަމް ސަރީފް

ތީގެތެރެއަށް މަންމާފުޅު އަދުރޭ، ދޮންކެޔޮބުރޯ، ކެލާ ދޮގުމުޅި އާރިފް، މާވަޑި، އަސްލް މީހާ، އަދި އެއްކަލަ ޗޮކުލެޓް ބަންދުކުރާ ގުރޫޕް ވައްޓާލީމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ.

ގާޒީ

ތިޔަޕާޓީ އަދިވެސް ވުޖޫދުގަ އެބައޮތްތަ؟