Nagili nagan feybi meehaku gelligen hoadhanee
image
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗެއް
ސީއެންއެމް
1 ކޮމެންޓް
 

ނަގިލި ނަގަންފޭބި މިހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މަސްދޯންޏަކުން ނަގިލިނަގަން ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ގުޅީފަޅުގައިރީ އޮތް މަސްދޯންޏަކުން ނަގިލިނަގަން މިއަދު ހެނދުނު ފޭބި ބިދޭސީއެއް ކަމުގައެވެ.


ސާހިބާ ނަމަކަށްކިޔާ އެދޯނިން ފޭބި ބިދޭސީމީހާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:51 ހާއިރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް މޫސުމް ގޯސް ދުވަސްވަރެކެވެ.
ހިޔާލު

އަޒީމް

މިހާރު މަސްދޮނިފަހަރުގަވެސް ބިދޭސީން، ރާއްޖެ އަތުވާކަށް ނެތް.