Raa atoll in Tha atoll ah gadhavayaai eku visaara kuraane
image
ރ އަތޮޅުން ތ އަތޮޅަށް ގަދަވަޔާއިއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ
ސީއެންއެމް
0 ކޮމެންޓް
 

ރ އަތޮޅުން ތ އަތޮޅަށް ގަދަވަޔާއިއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ

ރ އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ގަދަވަޔާއިއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އެސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.
މޫސުމަބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދު 15:30 އިން ފެށިގެން މިރޭ 20:00 އާއި ހަމައަށް މިސަރަހައްދަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައެވެ.


މީގެއިތުރުން ވިލާގަނޑުގައި މިސަރަހައްދުތަކަށް 50 މޭލަށް ވައި ބާރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށްވެސް މޫސުމަބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެކެވެ.
މޫސުން
ހިޔާލު