Malaika Arora anehkaa ves chuhty ah raajje athuvehje
image
މަލައިކާ އަރޯރާ--
2 ކޮމެންޓް
 

މަލައިކާ އަރޯރާ އަނެއްކާވެސް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތަރި، މަލައިކާ އަރޯރާ، އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.
މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް މަލައިކާ ވަނީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރުގެ ދަތުރުގައި ލޯބިވެރިޔާ އަރުޖުން ކަޕޫރު ވެސް ވަރަށް ސިއްރުން އެމީހުންނާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އެވެ.

އުމުރުން 45 އަހަރުގެ މަލައިކާ މިފަހަރު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ، ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިލަންދޫ ރިސޯޓުގަ އެވެ. އެގޮތުން ޗުއްޓީ ދަތުރުގެ ބައެއް ފޮޓޯ ވެސް މަލައިކާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމަށް މިއަދު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.
View this post on Instagram

🌈

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on


އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެމީހުން ރާއްޖެ އައިއިރު އެ އެންމެން ވެސް އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.
ރާއްޖެއަކީ ބޮލީވުޑުގެ ތަރިންގެ މެދުގައި ވެސް މަގްބޫލު މަންޒިލެކެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ބޮލީވުޑުގެ ކުޅަދާނަ ތަރި، ޝާހުރުކް ހާނު، އޭނާގެ ދަރިންނާއެކު ދަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ.
ހިޔާލު

ހިލަބެ

މެއި ޕިޔާރުހޯގަޔާހޭ މަލައިކާ އައި ލަވްޔޫ

ދޮގު

ސުރުހީގައި އޮތީ ދޮގެއް.