Moosun goasve Whale Submarine geDock ge fahthiyaa kandaigen hingajje
image
ވޭލް ސަބްމެރިންގެ ޑޮކް
ސީއެންއެމް
1 ކޮމެންޓް
 

މޫސުން ގޯސްވެ، ވޭލް ސަބްމެރިންގެ ޑޮކްގެ ފައްތިޔާ ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ވޭލް ސަބްމެރިން އަޅާފައި އޮންނަ ޑޮކްގެ ފައްތިޔާ ކަނޑައިގެން ހިނގައއްޖެ އެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހަވީރު ލިބުމުން ކޯސްޓަގާޑް މާލޭ އޭރިއާގެ ޑައިވަރުން ހަރަކާތްތެރިވި ކަމުގައެވެ.

އެގޮތުން ޑޮކް މިހާރު ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ފައްތިޔަލުގެ ޗެއިން ޖަހާދެވިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރާގައި ކަނޑުމަތީގެ އެތައް ހާދިސާއެއް އަދި ބައެއް ރަށްރަށް ގެއްލުވުމުގެ އެތައް ހާދިސާއެްވަނީ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައެވެ.
ހިޔާލު

ޚުބުޅިބެ

އުމަރާ ހަރުގަޑާ ވަލާ ހިފައިގެން އަވަހަށް ދުވޭ