Addu Feydho Post Office Falhaalaifi
image
އައްޑޫ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައިފި
ސީއެންއެމް
0 ކޮމެންޓް
 

އައްޑޫ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ފަޅާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ ޕޯސްޓް އޮފިސް ފަޅާލާ އެތަކުން ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފިސް ފަޅާލާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުން ދެ ސީޕީޔޫ އާއި ޕްރިންޓަރަކާއި ސްކޭނަރެއްވެސް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު