Gehlunu Passport hoadhan eheevi dhivehi fuluhakah china ge fathuruveriyaku thaureefukoh city eh fonuvaifi
image
ޕާސްޕޯޓު ހޯދަން އެހީވި ފުލުހަކަށް ފަތުރުވެރިއަކު ތައުރީފުކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުން--
0 ކޮމެންޓް
 

ޕާސްޕޯޓު ހޯދަން އެހީވި ފުލުހަކަށް ތައުރީފުކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

މިިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 17 ގައި ޗައިނާގެ ޗަންހާއޭއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓަކުން ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ ގީ ޗުންމޭ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލި އެމީހާއަށް ރާއްޖެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ފުލުސް މީހާ އާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.
ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުވި އެ ސިޓީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އާންމުކުރެއްވީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރު ޖޯންގް ލިޒޮންގެވެ.

އެ ސިޓީ ފޮނުވި މީހާ ބުނި ގޮތުގައި ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިގެން އެމައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އޭނާ ހުށަހެޅީ އޭނާ ރާއްޖެ އައި ދުވަހު ހަވީރު 5:00 ގައެވެ. އެގޮތުން އެކަމާ ހަވާލުވެ އައި ޝިފާޒް ނަމަކަށް ކިޔާ ފުލުހެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް އެމީހާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެމީހާ ބުނީ، ޕާސްޕޯޓު ގެއްލި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވި ނުތަނަވަސް ކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޝިފާޒުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށާއި އެގޮތުން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހިފައިގެން ޗައިނާ އެމްބަސީއަށް ދިއުމަށް ވެސް އެހީވި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދެ ދުވަހެއްގެ މަތިން އެ މަސައްކަތުގައި ޝިފާޒު އުޅުންކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާއަކީ ހިތްހެޔޮ ފުލުހެއްކަމަށް އެ ސިޓީގައި އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ދިވެހި ފުލުސް މީހާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ އެ އަމަލަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިތް ދަމައިގެން ކަމެއް ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ.

އެ ސިޓީ ނިންމާލަމުން އޭނާ ވަނީ ޝިފާޒާއެކު އަންހެން ފުލުހަކު ވެސް ހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެވަގުތު އޭނާގެ ނަން އަހަން ހަނދާން ނެތް ނަމަވެސް އެ އަންހެން ފުލުހަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް ފަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ހިތްހެޔޮ ކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް އެމީހާ ސިޓީއެއް ފޮނުވިއިރު މިއީ މީހުންގެ ފަރާތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ސިފައެއް ވެސް މެއެވެ.
ހިޔާލު