Hafthaa eh therey Hulhumale ga 14 vakkamaai feyrumeh hingaifi
image
ހުޅުމާލެ-- ފޮޓޯ: ވީނިއުސް
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

އެއް ހަފްތާ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެއިން ވައްކަމުގެ 14 މައްސަލަ އަދި ފޭރުމުގެ އެއް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހުޅުމާލޭގައި ވައްކަމުގެ 14 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.
މިމަހުގެ 17 އިން 23 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭގައި ވައްކަމުގެ 14 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާއިރު ފޭރުމުގެ އެއް މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 522 އުޅަނދު ޗެކްކޮށްފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ލައިސެންސް ނެތި 90 މީހުންގެ މައްސަލަ ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.
ހުޅުމާލެ ފުލުހުން
ހިޔާލު