Parkkohfa oth taxi ehge machah gaheh vehtihje
image
0 ކޮމެންޓް
 

ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓެކްސީއެއްގެ މައްޗަށް ގަހެއް ވެއްޓިއްޖެ

މާލެ ސިޓީގައި މަގުމަތީގަ ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓެކްސީއެއްގެ މައްޗަށް ގަހެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.
ސިފައިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ 19:24 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ކާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ވެސް ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ސިފައިން އަންނަނީ ކާރު މަތިން ގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ޓެކްސީ ސިފައިން
ހިޔާލު