Gulhifalhu adhii Male' hulhangufaraathu bandharuge master plane ekulavaalan havaalukohffi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ގުޅީފަޅު އަދި މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބަނދަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ހަވާލުކޮށްފި

ގުޅީފަޅު އަދި މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބަނދަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިނ ބުނީ ގުޅީފަޅު އަދި މާލެ ހުޅަނގު އުތުރު ޕޯޓު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ފަރުމާކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ އެޗް.ކިއު ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓު ހަވާލުކުރީ 650,000 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އެކުލަވާލާ މި ޕްލޭންގެ މަސައްކަތަށް 8 މަސް ހޭދަވާނެކަމަށް

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގައި ސޮއެކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމުން އެކުލަވާ ޕްލޭންގެ ވާސިތާއިން އިމްޕޯޓު މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ކާރޫބާރޫއިން މާލެ ސަލާމަތް ކުރެވި، ގުދަންކުރުން ފަދަ ކަންކަން ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރެވި، ހުސް އަދި ހިތްފަސޭހަ ޖާގަ މާލޭގައި އިތުރުކުރެވޭނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.
ހިޔާލު