Fihigen maruvefa oth meehehge hashigandu fenihjje
/
image
0 ކޮމެންޓް
 

ފިހިގެން މަރުވެފާ އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ފިހިގެން މަރުވެފާ އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގަ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މިރޭ މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގަ ހިފި އަލިފާންގަނޑު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގޭގެއަށް ވެސް ފެތުރިފައެވެ. 7 ގެއެއްގަ އަލިފާން ހިފި އެވެ.

މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު އިރު ޢާއިލާއިން ދިން ރިޕޯޓާ ކަށް ފުލުހުންނާ ސިފައިން ދިޔައީ ތ. ބުރުނި އަށް ނިސްބަތްވާ 49 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާ  ހޯދަމުން ނެވެ.

ހިޔާލު