Mireyves Male' ga alifaanuge haadhisaaeh hingaifi
image
0 ކޮމެންޓް
 

މިރޭ ވެސް މާލޭގަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މިރޭ ވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.
ހާދިސާ ހިނގީ 20:50 ހާއިރު ގ. ރައިހާން ކިޔާގެއެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ ބިދޭސީ އާއިލާތަކެއް ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ބަދިގޭގައި ހުރި އެއްޗެއްގައި އަލިފާން ހިފައިގެންކަމަށެވެ.

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ނިއްވާލާފައެވެ.

މި ހާދިސާގަ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ.

ހިޔާލު