Dhiyavamun dhiya supply dhoanyeh Kanduoiy Giri ah vahdhaifi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ދިޔަވަމުން ދިޔަ ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ކަނޑުއޮތް ގިރިއަށް ވައްދައިފި

ދިޔަވަމުން ދިޔަ ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަނޑުއޮތް ގިރިއަށް ވައްދައިފިއެވެ.
ސިފައިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ 20:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ދޯނި ދިޔަވާތީ ސިފައިންނަށް ރިޕޯޓު ކުރިއިރު ވެސް އޮތީ ކަނޑުއޮތް ގިރި ކައިރީގައެވެ.

ސިފައިން ވަނީ ދޯނީގައި ތިބި ތިން މީހުންނާއި ދޯނި ކަނޑު އޮތް ގިރި ބަނދަރަށް ވައްދާފައެވެ.

ހިޔާލު