V media ge gina adhadhehge muvahzafun vakikura mahsala balan fashaifi
image
ވީ މީޑިއާގެ ސްޓާފް ނައިޓެއްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ވީ
0 ކޮމެންޓް
 

ވީ މީޑިއާއިން ގިނައަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ 'ވީ މީޑިއާ' އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުއައްޒިފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.
ވީމީޑިއާއިން މުއައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް ނިންމީ ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވީމީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ 86 މުއައްޒަފުންނެވެ.

އޭގެތެރެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، 40 މުއައްޒަފަކަށް ވީ މީޑިއާއިން މިރޭ ވަނީ ނޯޓިސް ދީފައެވެ.


މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ނޫސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ އެ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކޮށް އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮންޕެނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ވީމީޑިއާގެ ދަށުން ވީޓީވީ އާއި ވީއެފްއެމް ރޭޑިއޯ އާއި އޮންލައިން ނޫހެއް ހިންގައެވެ.
ހިޔާލު