"Meran" ge hidhumath Malaysia ah
image
0 ކޮމެންޓް
 

"މެރަނާ" ގެ ހިދުމަތް މެލޭޝިއާއަށް

"މެރަނާ" ސްކީމްގެ ހިދުމަތް މެލާޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހިދުމަތެކެވެ.

މި ހިދުމަތް ވަނީ ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާގައި ވެސް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ޖުމްލަ ކަވަރޭޖް ގޮތުގައި އަހަރަކު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެނދުމަތި ނުކޮށް ހޯދާ ކޮންމެ ހިދުމަތްތަކުގެ މިންވަރަކީ ޖުމްލަ ކަވަރޭޖްގެ ތެރެއިން އަހަރަކު ދިހަހާސް ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެނދުމަތިކޮށްގެން ދެ ވޭހިދުމަތުގެ މިންވަރަކީ އެނދުމަތި ނުކޮށް ހޯދާ ކޮންމެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއެވެ.

މެލޭޝިޔާ އާސަންދަ
ހިޔާލު