Supreme Court ge baeh fandiyaarunge bayaan nagaifi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ބަޔާން ނަގައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގައިފިއެވެ.
މިރޭ ބަޔާން ނަގާފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް"ގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބަލަން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.


އެ މައްސަލައިގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްގަނީ ހިމެނެއެވެ.
.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިހުތިސާސުން ބޭރުން އެކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމައިފަައެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިހާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ވަނީ ޖޭއެސްސީން ފޮނުވި ނަސޭހަތުގެ ލިޔުން ބަލައި ނުގަނެ އަނބުރާ އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާލައިފައެވެ.
ހިޔާލު