Hulhumale nerubahthi vehttihjje
image
0 ކޮމެންޓް
 

ހުޅުމާލޭ ނެރު ބައްތި ވެއްޓިއްޖެ

ކޮޅުވެއްޓިއަކުން ޖެހި ހުޅުމާލޭ ނެރު ބައްތި ވެއްޓިއްޖެއެވެ.
ހާދިސާ ހިނގީ މިރޭ 20:24 އެހާކަންހާއިރު އެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

" ކޮޅުވެއްޓިން ޖެހި ހުޅުމާލެ ނެރުބައްތި ވަނީ ވެއްޓިފަ" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ނެރުމައްޗަށް އެރި ކޮޅުވެއްޓި ފުންކުރެވިފައިވަނީ ގަޑިރެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ.

އަދި ކޮޅުވެއްޓި ފުންކޮށްފައިވަނީ މެރިން ޕޮލިހާއި އެހެން ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ އެހީގައެވެ.
ނެރު ހުޅުމާލެ
ހިޔާލު