William aai Kate Pakistan ge miskithehgai Quran adu ahsavaa Video thakeh!
image
ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުން
0 ކޮމެންޓް
 

ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތެއްގައި ޤުރުއާން އަޑުއައްސަވާ ވީޑިއޯތަކެއް

ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން، މިހާރު ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ ލާހޫރުގައި ހުންނަ ބާދުޝަހީ މިސްކިތުގައި ކީރިތި ގުރުއާން އަޑުއައްސަވަން ތިއްބެވި ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.
މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ކޭޓް ތުރުކުރައްވައިގެން އިންނެވީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެއް ކަމަށްވާ ސަލްވާރު ކަމީޒެކެވެ. ކޭޓް އިންނެވީ ބުރުގާ ވެސް އަޅުއްވައިގެންނެވެ.

މިސްކިތުގެ އިމާމް ޤުރުއާން ކިޔުއްވަމުން ގެންދެވިއިރު ކޭޓް އާއި ވިލިއަމް ތިއްބެވީ އެތަނުގައި އިށީދެވަޑައިގެންނެވެ.

ފަނަރަވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާ ކުރި މިމިސްކިތަށް ވިލިއަމްގެ މަންމާފުޅު ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާ ވެސް ވަޑައިގަތެވެ.
ހިޔާލު