Artificial beach in fenunu faisaathakehge verifaraatheh hoadhanee
image
އާޓިފިޝަލް ބީޗް---
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

އާޓިފިޝަލް ބީޗުން ފެނުނު ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު އާޓިފިޝަލް ބީޗު ތެރެއިން ހޮވާފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ އެފައިސާތައް ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ 22:56 އެހައިކަށްހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެފައިސާތަކުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންއަށް ހާޒިރުވެ ފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފުލުހުން ވަނީޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.
ފުލުހުން
ހިޔާލު