Offside goal ge vaahaka nudhahkaathee raees Maumoonuge kanboduvun
image
ފައިލް ފޮޓޯ: ސަން
1 ކޮމެންޓް
 

އޮފްސައިޑް ގޯލުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ކަންބޮޑުވުން

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން އޮފްސައިޑް ގޯލެއް ޖެހިކަން ޔަގީންވާ އިރު އެވާހަކަ ނުދައްކާތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.
ރައީސް މައުމޫނު މިރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑު ގޯލެއް ކަން ޔަގީން ވާއިރު ވެސް އެވާހަކަ މީހުން ނުދައްކާތީ އަޖައިބުވާކަމަށެވެ.

މިއަދު ފިލިޕީންސްއާއި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗު ފިލިޕީންސް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އިއާން ރަމްސީ އެވެ. ދެވަނަ ގޯލު ޖެހީ ޖޯން ޕެޓްރިކް އެވެ.

ރާއްޖެއިން ޖެހި ގޯލު ޖެހީ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ދިން ޕާހަކުން ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އެވެ.


ރައީސް މައުމޫނު
ހިޔާލު

ރެފުރީ

އޮފްސައިޑު ގޯލުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭކައްވެސްނެތް އެމައްސަލަ ބެލޭކައްވެސް ނެތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަޑިޔާރުން ވަކިކުރަނީވިއްޔާ !!