Palestine noosveriehge lolah badi jahaifi
image
ގުފްތަގު އަޖީރު
0 ކޮމެންޓް
 

އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނު ނޫސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބަޑި ޖަހައިފި

އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައިފިއެވެ.
އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމް ވެފައިވަނީ މޮއާތް އަމާނެހް ނަމަކަށް ކިޔާ ފަލަސްތީނުގެ ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓެކެވެ.އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވެފައިވަނީ އޭނާގެ ވާތު ލޮލެވެ.

އޭނާއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ފަލަސްތީނުގެ މަގުތަކުގައި ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ މުޒާހަރާވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ފަލަސްތީނު
ހިޔާލު