Riha thehyakah vehti kudakuhjaku maruvehje
image
ނަސްރުﷲ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

ރިހަ ތެއްޔަކަށް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި 3 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކެކި ކެކި ހުރި ރިހަ ތެއްޔަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެއެވެ.
ސުރޭޝް ނަމަކަށް ކިޔާ މިކުއްޖާ ތެލީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ތެލަންގާނާގެ ރަންގަ ރެޑީ ޑިސްޓްރިކްގެ ފާހަގަކުރަން އޮތް ހަފްލާއަކަށް ޖާފަތެއް ތައްޔާރު ކުރަމުންދިޔަ ގަޑީގައި އެ ސަރަހައްދުގަ ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ހާދިޘާ ހިނގިތާ މާ ގިނަ އިރު ނުވަނީސް ޝަބާދް ހޮސްޕިޓަލަށް މިކުއްޖާ ގެންދިޔައެވެ، އަދި ފަހުން އޮސްމޭނިޔާ ޖެނަރަލް ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ގެންދެވުނެވެ.

ފުލުހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނައީ މި ކުއްޖާގެ ބައްޕައެވެ. ހަފްލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީ ތަކުގެ ތެރެއިން ސަމްބާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޅި ތަރުކާރީ ރިހައެއްޗެއް ކައްކަމުން ދަނިކޮށް މިކުއްޖާ ވެއްޓުނު މައްސަލަ ސައިބަރައާބާދް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މިކަހަލަ މުހިއްމު ހަފްލާތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ދައުވަތު ދެވޭތި ކައްކައި އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ތެލިތަކުގައިއެވެ.
އިންޑިއާ
ހިޔާލު