Sundeep eynage mainbafainnah car eh ganedheefi
image
ސަންދީފު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއެކު
0 ކޮމެންޓް
 

ސަންދީޕު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކާރެއް ގަނެދީފި

މަޝްހޫރު ޓަމަޅަ އެކްޓަރު ސަންދޫޕް ކިޝަން އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކާރެއް ގަނެދީފި އެވެ.
ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް މައިންބަފައިންނަށް ސަންދީޕު ކާރެއް ގަނެދިންކަން އަންގާފައިވާއިރު އޭނާ ބުނީ ވަރަށް ކުރިންސުރެ ކާރެއް ގަނެދެން އޭނާ ވިސްނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މައިންފައިންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއ ބައްޕަ ކާރު ދުއްވާ މަންޒަރު ބަލަން ވަރަށް "ކިއުޓް" ވާނެ ކަމަށާއި ކާރު ދުއްވާއިރު ބަލައިގެން ދުއްވުމަށް ސަންދީޕު ވަނީ ބައްޕަ ކައިރި އެދިފަ އެވެ.


ސަންދީޕު އަކީ ތަމަޅަ އަދި އެލުގޫ އިންޑަސްޓްރީގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ ފަންނާނެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުލެފައި ހުރި ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "މާނަގަރަމް" އާއި "މާޔާވަން" އާއި "ޖޯރޫ" އަދި "އޮއްކަ އައްމާޔިތައްޕަ" ހިމެނެ އެވެ.
ސަންދީޕު
ހިޔާލު