Mufti Menk ge dharus mirey!
image
އަބްދުﷲ ޔާމީން
1 ކޮމެންޓް
 

މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ކާނިވާގައި

ޒިންބާބުވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ދެއްވާ ދަރުހެއް މިރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި އެވެ.
ކާނިވާގައި މިރޭ ބާއްވާ ދަރުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 08:15 ގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މިރޭގެ ދަރުސްގައި މުފްތީ މެންކް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ، "ރިލިޖިއަސް ރިހިބިލިޓޭޝަން: ވައި އިސް އިޓް އިމްޕޯޓަންޓް" މި މައުލޫއަށްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑު ސިޓީގައި އަދި އަދ ިބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މުފްތީ މެންކް ދަރުސްދެއްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

ާއަޅުގނޑު

ވައި ނޮޓް ފުވައްމުލައް ސިޓީ!