13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ވަރުން ދާވަން
ވަރުން އޮންލައިން ޔޯގާ ކްލާސް ނަގަން ފަށައިފި
Share
ލޮކްޑައުން ގައި އެންމެ ފަހުން ވަރުން ދަވަން ގޭގައި ހުރެގެން އޮންލައިން ޔޯގާ ކްލާސް ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ވަރުން އަކީ ކަސްރަތުކޮށް ޖިމަށް ދިއުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ތަރިއެކެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑަކީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފޭނުންގެ ހިތް އަތުލާފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. 

މިދުވަސްކޮޅު ޖިމް ޖެއްސުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު ޔޯގާ ހަދަން ފެށީ ބޯ ހަމަޖައްސާލާ ހަށިގަނޑު އިތުރަށް ފްލެކްސިބަލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ވަރުން ވަނީ އޭނާގެ ޔޯގާ ކްލާހުގެ ފޮޓޯތަކެއް ފޭނުންނާ ޝެއާ ކޮށްފަ އެވެ.

ވަރުން ދަނީ ލޮކްޑައުންގައި ގޭގައި ތިބޭ އިރު ކަޝްރަތުކޮށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބުނަމުންނެވެ. 

 

your image

ވަރުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ފަގީރުންނަށް އެހީތެރިވާން ނިންމައި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ އެތަށް ފަގީރުންނަށް ކެއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ވެސް ހަމަޖައްސަން ނިންމާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް