ޑްރީމްލޭންޑް ރިސޯޓު: --
ޑްރީމް ލޭންޑު ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
Share
ޑްރީމް ލޭންޑު ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.
Advertisement

މި ރިސޯޓަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ނުފުރި ތިބި ފަތުރުވެރިން ބައިތިއްބާފައިވާ ރިސޯޓެކެވެ. 

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 1:20 ހާއިރު އެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގީ އެ ރިސޯޓުގެ ބާއެއްގައެވެ. 

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ. 

އަލިފާން ހިފި ސަބަބު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް