11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ------ ފޮޓޯ: ވަން
މި ރޯދަމަހު އެހީތެރިވި ގޮތަށް ފަގީރުންނާއި ނިކަމެތިންނަށް އެހީވުމުގައި ދެމިތިބޭ!
Share
ރަމަޟާން މަސް ނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް ފަގީރުންނާއި ނިމަކަމެތިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.
Advertisement

ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމުން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުކުރީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަތި ހާލަތުގައި އުޅުނު ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ހާލަތު އިހުސާސްކުރެވިގެން ދިޔަކަމަށާއި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދީލަތި އެހީތައް ވަމުން ދިޔަތަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ބަރަކާތްތްރި ފިތުރު އީދު ދުވަހުގައި ފާގީރުންނާއި ނިކަމެތިން މަތިން ހަނދާންކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދޭކަމަށް ޓްވީޓްގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ނުދެވުނު ނަމަވެސް އީދު ދުވަހަކީ އުފާވެރިކަން ގެނުވާ ދުވަހެއްކަމަށެވެ. އަދި މުސްލިމުން އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަސްކަމަށްވާއިރު  އައިލީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރައްޓެހިންނާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން މުހިންމުކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަދާކޮށް އިމްރާން ފޮނުވި ޓްވީޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެ ކަނބަނލުންނަށާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް