"ޑެވިލް ލިޕްސް": އާ ޓްރެންޑެއް، އެހާމެ ނުރައްކާ ބޮޑު!
Share
މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ އަންހެން ކުދިން އަންނަނީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ޕްރޮސީޖާ އެއްކަމަށްވާ "ޑެވިލް ލިޕްސް" ނުވަތަ " އޮކްޓަޕަސް ލިޕްސް" ހަދަމުންނެވެ. މިއީ ވަރަށް ރީތި ގޮތެއް ކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި ކަމަށެވެ.
Advertisement
މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ އަންހެން ކުދިން އަންނަނީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ޕްރޮސީޖާއެއް ކަމަށްވާ "ޑެވިލް ލިޕްސް" ނުވަތަ " އޮކްޓަޕަސް ލިޕްސް" ހަދަމުންނެވެ.

މިއީ ވަރަށް ރީތި ގޮތެއް ކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ވަރަށް ބިރުވެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބޭރުގެ ހަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޓްރެންޑު ފަށާފައިވަނީ ރަޝިޔާގައެވެ. އަދި މި ތުންޕަތަށް އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިގެން ގެންނަ ބަދަލެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި "ޑެވިލް ލިޕްސް" ހަދާފައި ތިބި މީހުން ފޮޓޯތައް ހިއްސާކުރަމުން އަންނަ އިރު ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަދި ގުދުރަތީކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ބިއުޓީ އެކްސްޕާޓެއް ބުނީ އެ ޓްރެންޑަކީ އޭނާ މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ގޯސް ކޮސްމެޓިކްސް ޕްރޮސީޖާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ތުންފަތް ބައްޓަން ގެއްލި ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް މީހުންނަށް އެދިފައެވެ. އަދި އެއީ ބޭނުންވާ އިރު ފުހެލެވޭނެ މޭކަޕެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

View this post on Instagram

This trend is WRONG on all levels .. devil lips!? It looks unnatural and ridiculous. The clue is in the title really .. it is unnecessary disfigurement! Wether it is tattooing and/or filler .. it looks terrible. I thought it was photoshop and a joke for Halloween when I first saw it but apparently not. 🤷🏽‍♀️ even if it is photoshop it’s an awful example to put out there for young impressionable people who think it’s real and want to be trendy. Please don’t be naive and follow silly trends like this. You will not be able to reverse it easily and go back to your natural lips if at all. Your lip border will be distorted and it won’t wear off evenly so you will have frilly lips for years to come. There are 20 more reasons I can think of. No one should encourage clients or teach this to practitioners and enable them to disfigure someone elses face deliberately. It’s not make up you can’t wipe it off. I have never even seen an Mua create devil shaped lips from make up unless it was perhaps for an editorial piece. I mean who would even be willing to try it? Was it founded by someone accidentally messing up someone’s lips? Is it just photoshop? I don’t understand where it even comes from? This is really one of the worst aesthetic/cosmetic examples I’ve ever seen 😳 #devillips #wrong

A post shared by Nilam Holmes (@nilamholmes) on

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް