ހިތަދޫ މަގުމަތިން ހޮވި ފައިސާތައް- ފޮޓޯ/ ޕޮލިސް މީޑިއާ
މަގުމަތިން ފެނުނު އެއްލަކަ ރުފިޔާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފި
Share
ހިތަދޫ މަގުމަތިން ބިދޭސީއަކު ހޮވި އެއްލަކަ ރުފިޔާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ބުނީ ހިތަދޫ މަގުމަތިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެދުނު ހޮވި އެއްލަކަ ރުފިޔާ  އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރި ބިދޭސީ މީހާއަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އަދި  މަގުމަތިން ފެނުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ވެރިފަރާތް ހޯދާއި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13:35 ހާއިރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް