11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
އައްޑޫގައި ލަންކާ މީހަކު އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރުން--
އައްޑޫގައި އުޅޭ ލަންކާ މީހަކު އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފި
Share
އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީލަންކާގެ މީހަކު އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އަހުމަދު ޝަރީފް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ލައިވްއެއްގައި ފެނިގެންދަނީ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި އެމީހާ، އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރާ މަންޒަރެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ހިނގި ކަމެކެވެ. 

އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރުމަށް ފަހު، އެމީހާ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންނާއި ސަލާމްކުރާ މަންޒަރު ވެސް ވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދެ އެވެ.

އެކަމަކު އެމީހާ އިސްލާމްވީ އައްޑޫގެ ކޮން ރަށެއްގެ މިސްކިތްތެއްގައި ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު، އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައުލޫމާތެެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. 

އެކަމާއި ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް، އިސްމާއިލް އަފްރާހް ވިދާޅުވީ އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ވަނީ އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް