13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
މަޖިލިސް ކައިރީ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ-- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
މަޖިލިސް ކައިރީ މުޒާހަރާ ކޮށްފި
Share
މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވުންތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ "ނަވާނަވައި" އިން އިސްވެ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ހެލެތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުމާއި ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ނުބޭއްވޭނެ ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ގައި މަޖްލީސް ކުރާ އިދާރާ ކައިރިޔަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެއްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބެނާއެއް ހިފައިގެން ދެތިން މީހަކު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވުމާއި އެކު ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާ ކުރަން ދިޔަ މީހުން ދުރައްޖައްސާ ބެރިކޭޑް ޖައްސާފައެވެ. އަދި މަޖްލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ މަގަށް އެއްވެސް ދުއްވާ އެއްޗަކަށް ނުވަދެވޭނެހެން ބަންދުކުރިއެވެ.