4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,381,455
INFECTED
🌏11,741,100
RECOVERED
🌏721,409
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
އަރްޝަދު ވަރްސީ
ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން އަރްޝަދު ވަރްސީ ފޭނުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ
Share
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަރްޝަދު ވަރްސީ އޭނާގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޭނުންގެ އެހީ އަށް އެދިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ކަރަންޓު ބިލްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވާ ވާހަކަ ފަންނާނުން ދާނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ނެވެ. 

އެގޮތުން އަރުޝަދުވެސް ވަނީ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑު ކަމުގެ ވާހަކަ ޓްވިޓާގައި ދައްކާފަ އެވެ. 

އޭނާ ވަނީ މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް އޭނާގެ އެކައުންޓުން 1.03 ލާކް ރުޕީސް ކަޑާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އޭނާގެ ކުރެހުންތައް ވިއްކާލައިގެން ޒަރޫރީ ހަރަދުތައް ކުރަން ކަމަށާއި ދެން އަންނަ މަހުގެ ބިލަށް ފައިސާ ހޯދަން އޭނޭގެ ކިޑްނީ ވިއްކުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް އަރްޝަދު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

އަރްޝަދު އެންމެފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ފިލްމު ޕަގަލްޕާންޓީން އިންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ކަމަށްވާ މުންނާބާއީ އެމްބީބީއެސް، ގޯލްމާލް އަދި ޖޮލީ އެލްއެލްބީ އިން ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް