12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ:އެމްއެމްއޭ
އެމްއެމްއޭ އޮޑިޓްކޮށްދޭނެ އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
Share
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޓޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް އޮޑިޓްކޮށްދޭނެ އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދުވަހަށް އެ އޮތޯރިޓީއަށް އޮޑިޓްކޮށްދޭން އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައިގުވެރިވާ، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ލައިސަންސް އޮތް އޮޑިޓް ފާމްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އޮޑިޓް ފާމްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑިންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ރަޖިސްޓްރީވާ އޮޑިޓް ފާމްތައް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.


0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް