11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީސޯ ގޯޑަން ސްޓުވާޓް
އެމްއޭސީއެލްގެ އާ އެމްޑީ މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ
Share
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަގާމާ ހާވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯ ގެ މާގަމަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިނގިރޭސީ ވިލާތުގެ ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް ކަމަށެވެ. 

އެކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސާކިއުލާގައި ވަނީ ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް ޖުަލައި 26 ވަނަ ދުވަހު މަގާމާއި ހަވާލުވެފައި ވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ސަރުކާރާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި މުއާމަލާތުކުރެއްވުމާއި، ވީއައިޕީ، އަދި ވީވީއައިޕީ ހިދުމަތްތައް ހިންގަވާނީ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު، އިބްރާހިމް ހަރީފު ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަވާނީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފިސާ ފަޔާޒު ކަމަށާއި، އެމްޑީ ބިއުރޯ ހިންގަވާނީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މިސްބާހު އަހްމަދު ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. 

އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ އެކްޓިން އެމްޑީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މުސާ ސޯލިހް ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް