4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާއި އެކު ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
Share
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާއި އެކު، ސަމްޕްޑޯރިއާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުވެންޓަސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ޔުވެންޓަސްއިން ވިދިވިދިގެން ލީގު ހޯދި ނުވަވަނަ ފަހަރެވެ.
Advertisement

ލީގުގައި އަދި އަތް ނުލާ އޮތް ދެ މެޗު އޮއްވާ ޔުވެންޓަސްއިން ލީގު ކަށަވަރުކުރީ، އަށްޑިހަ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނައިގަ އޮތް އިންޓަރ މިލާނަށް ބާކީ ދެ މެޗުން މޮޅުވެގެންވެސް ހޯދޭނީ ގިނަ ވެގެން އަށްޑިހަ ދެ ޕޮއިންޓެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ޔުވެންޓަސްއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. އަދި ދެވަނަ ގޯލް އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ފެޑެރިކޯ ބާނަޑެސްކީ އެވެ. ރޭގެ ގޯލާއި އެކު ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލުގެ އަދަދުވަނީ އެއް ތިރީހަށް އަރާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް