9568
CONFIRMED

DEATHS
8077
RECOVERED
🌏30,406,197
INFECTED
🌏20,683,110
RECOVERED
🌏950,520
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
މާލެ މަގުމަތި----
ކާފިއު ވަގުތު ފަތިސް ނަމާދަށް ދެވޭނެ
Share
ކާފިއު ވަގުތު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން އިސްތިސްނާވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށްދާ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

މިރޭ 10:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 5:00 އާ ހަމައަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި އުޅަނދު ދުއްވުމާއި މަގުމައްޗަށް ނިކުތުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭ އިން މިވަނީ އެ ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. 

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ، އެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިސްތިސްނާވާނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިތުރުން އެމްބިއުލާންސް އާއި ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. 

އަދި ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށްދާ މީހުންގެ އިތުރުން އެ ވަގުތުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްހޯދަންދާ މީހުންނެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެމީހުންނަށް ކަރަންޓީންވާ ގޮތަށް ރަށަށް ދެވޭނެ އެވެ. 

އެޗްއީއޯސީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީޕް ސްޕްރިޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، 9:30 އިން ފެށިގެން ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ލިބޭ ބައިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ގެއަށް ދާން ޖެހޭނެވާނެ ކަމަށެވެ. 

ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅޭނަމަ ޖޫރިމަނާކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް