11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ފުލަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ފުލަމް އަލުން ޕްރިމިއަރ ލީގަށް
Share
އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޕްލޭއޮފް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފުލަމް އަލުން އެނބުރި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކޮލިފައި ވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ފުލަމް ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކޮލިފައިވީ ބްރެންފޯޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށްގެނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިރު ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާއެއް ނެރެން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ފުލަމްގެ ޖޯއި ބްރަޔަން ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އަދި ނިމެން ދަނިކޮށް ބްރެންޓްފޯޑުގެ ހެންރިކް ޑަލްސްގާޑް ލަނޑެއް ޖެއްސެވެ. 

މި ނަތީޖާއާއި އެކު ފުލަމް އަލުން އެނބުރި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް އައީ އެއް ސީޒަންގެ ރެލިގޭޝަނަށް ފަހުއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް